Thursday, March 21, 2013

art opening "skłonności do ostrości"

my monkey on the exhibition "skłonności do ostrości" of our illustration studio - academy of fine arts in gdańsk
moja małpka na wystawie "skłonności do ostrości" naszej pracowni ilustracji - akademia sztuk pięknych w gdańskuFriday, March 15, 2013

the last supper poster for the food tample


the last supper is an even which take place every month on sunday night at the food tamaple - the main goal is to gather people together at one table to celebrate and share the food, laugh and love! 
more information about this in the food tamaple. this poster above is for march edition, below posters for april, may and june :)

the last supper (ostatnia wieczerza) to wydarzenie, które odbywa się każdego miesiąca w niedzielę w the food tample - głównym celem jest zgromadzenie ludzi przy jednym stole żeby celebrować i dzielić się jedzeniem w radosnej atmosferze!
więcej informacji na the food tamaple. plakat powyżej jest dla marcowej edycji, poniżej plakaty: kwietniowy, majowy i czerwcowy :)
Monday, March 4, 2013

birthday cards

hadmade birthday cards for my friend and my cousin - happy birthday!
ręcznie robione kartki dla mojej koleżanki i kuzynki - wszystkiego najlepszego!