Friday, March 15, 2013

the last supper poster for the food tample


the last supper is an even which take place every month on sunday night at the food tamaple - the main goal is to gather people together at one table to celebrate and share the food, laugh and love! 
more information about this in the food tamaple. this poster above is for march edition, below posters for april, may and june :)

the last supper (ostatnia wieczerza) to wydarzenie, które odbywa się każdego miesiąca w niedzielę w the food tample - głównym celem jest zgromadzenie ludzi przy jednym stole żeby celebrować i dzielić się jedzeniem w radosnej atmosferze!
więcej informacji na the food tamaple. plakat powyżej jest dla marcowej edycji, poniżej plakaty: kwietniowy, majowy i czerwcowy :)
No comments:

Post a Comment