Sunday, April 29, 2012

our art opening

my friend Natalia (http://www.uryniuk.pl/) & I finally made an exhibition -'PORTO'- with our art work inspired and/or made in Portugal.
we both were on erasmus student exchange in Porto last year and we think it would be a crime not to share our inspirations which we drew from the beauty of this wonderfuly colorful and gorgeous city!

moja przyjaciółka Natalia (http://www.uryniuk.pl/) i ja w końcu zorganizowałyśmy wystawę zatytułowaną 'PORTO' z naszymi pracami zainspirowanymi i/lub zrobionymi w Portugalii. obie byłyśmy na wymianie studenckiej eramus w Porto i uznałyśmy, że musimy podzielić się inpiracjami jakie wywarło na nas swym pięknem i różnorodnością kolorów to cudowne miasto!

these are photos of my artwork on the exhibition:
to moje prace na wystawie:

linocuts/ linoryty


 illustrations/ ilustracje


 photos/ zdjęcia:and artwork of Natalia (http://www.uryniuk.pl/):
i prace Natalii (http://www.uryniuk.pl/):

the exhibition is taking place in Zatoka Sztuki in Sopot - the building just on the beach!
wystawa ma miejsce w Zatoce Sztuki w Sopocie - budynku wprost na plaży!

and couple photos from a wonderful opening:
i kilka zdjęć z cudownego wernisażu: 
Natalia on the right and me.

Friday, April 20, 2012

European Forum of History and Arts in Liège


all European Forum of History and Arts in Liège participants. that was awesome art workshop!!!

wszyscy uczestnicy European Forum of History and Arts in Liège. to były super warsztaty!!!

Thursday, April 19, 2012

exhibition of European Forum of History and Arts in Liège

our movie exhibition arragment
ustawienie wystawiennicze naszego filmu


and wonderful artwork of others
i cudowne prace innychTuesday, April 17, 2012

editing video - still workshops

we're editing video is adobe premier
edytujemy video w adobe premier


i sneaked into the paper art workshop atelier - they're doing interesting stuff! can't wait to see the exhibition!
zakradłam się do studia paper art, robią tam interesujące rzeczy! nie mogę się doczekać wystawy!


Friday, April 13, 2012

European Forum of History and Arts in Liège

i'm on art workshops in walloon city liège in belgium:
  the topic of the workshops is migrations. i chose video workshop and doing a movie as a team project. those are photos from preparations. greetings to wonderfully patient actors!


jestem na warsztatach artystycznych w walońskim mieście liège w belgii:
temat warsztatów to migracje. wybrałam warsztat wideo i robię film jako grupowe zadanie. to zdjęcia z przygotowań. pozdrowania dla cudownie cierpliwych aktorów!
Sunday, April 8, 2012

classy wedding invitations

my work for my favourite couple - my dear sister & her fiance - classy wedding invitations designed for stylish people :) - they've been sent already, so i can finally reveal :)
(and photo of a linocut matrix - yes, every invitation is an original work)

moja praca dla mojej ulubionej pary - mojej siostry i jej narzeczonego - elegancki projekt zaproszeń ślubnych dla stylowych ludzi :) - już rozesłane więc mogę pokazać :)
(i zdjęcie matrycy linorytu - tak, każde zaproszenie jest orginalną pracą)