Saturday, April 20, 2013

logo for COP19 - climate change conference

the winner of the contest for designing logo for COP19 climate change conference is officially announced
- i am not, sadly, the one - but here my proposition of the logo (which was a student assignment).

zwycięzca konkursu na zaprojektowanie logo dla konferencji klimatycznej COP19 został ogłoszony 
- ja, niestety, nim nie jestem - ale tu moja propozycja logo (było to zadanie na studiach).


No comments:

Post a Comment