Thursday, February 2, 2012

'we create a secure internet' - exhibition


my poster on the post-competition exhibition 'we create a secure internet'
- poster museum at wilanow, warsaw

mój plakat na pokonkursowej wystawie 'tworzymy bezpieczny internet' 
- muzeum plakatu w wilanowie, warszawa


photos: Magenta
 Mikołowska

2 comments: