Thursday, January 12, 2012

the rape of the sabine women


the rape of the sabine women, the illustration inspired by rubens
porwanie sabinek, ilustracja zainspirowana rubensem

picture of rubens painting from sztukahistorii.blogspot.com
zdjęcie obrazu rubensa z sztukahistorii.blogspot.com






6 comments: