Sunday, January 22, 2012

i love portugal!

the map guiding through the numerous portuguese temptations.
this is an illustration i made in september 2011 after my stay in portugal for 5 months.
just felt a little bit of nostalgia for my wonderful portuguese sunny days...

mapa wiodąca poprzez liczne portugalskie pokusy.
to illustracja jaką zrobiłam we wrześniu 2011 po moim 5 miesięcznym pobycie w portugalii.
poczułam malutką tęsknotę za moimi cudownymi, słonecznymi portugalskimi dniami...
zobacz na They Draw & Travel
Portugal  
sempre no coração 


1 comment: