Thursday, December 29, 2011

oreo, oreo, oreo

the x-mas gift i made for my bestie - the fabric oreo cookie to share!
(obviously the part with the feeling for her)

bożonarodzeniowy prezent, który zrobiłam dla mojej przyjaciółki -materiałowe ciasteczko oreo do podziału! 
(oczywiście część z nadzieniem dla niej)


No comments:

Post a Comment