Thursday, December 22, 2011

czeslaw milosz year
this is my work for the national poster competition promoting Czeslaw Milosz Year - 3rd prize! 
to moja praca na ogólnopolski konkurs na plakat promujący Rok Czesława Miłosza - trzecia nagroda!

2 comments: